warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

รูปแบบม่านแป๊ปเป็นการตัดเย็บผ้าด้านบนให้มีลักษณะย่น เพื่อสอดหุ้มรางโชว์ เน้นการโชว์การออกแบบม่าน การโชว์ความงามของผ้าและผลงานการตัดเย็บ ม่านแป๊ปควรใช้ผ้าที่มีความงามเป็นพิเศษ หรืออาจเพิ่มการตกแต่งอื่นๆ ที่จะช่วยให้ม่านสวยงามมากขึ้น เช่น การติดพู่ การติดลูกไม้หรืออุปกรณ์ประดับอื่นๆ  เหมาะสำหรับมุมที่มีการเปิดใช้งานน้อย เช่นประตูที่เป็นช่อง  หรือหน้าต่างที่ต้องการโชว์เนื้อผ้า

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ม่านแป๊ป ม่านสอด Rod pocket pleat

รูปแบบม่านแป๊ปเป็นการตัดเย็บผ้าด้านบนให้มีลักษณะย่น เพื่อสอดหุ้มรางโชว์ เน้นการโชว์การออกแบบม่าน การโชว์ความงามของผ้าและผลงานการตัดเย็บ ม่านแป๊ปควรใช้ผ้าที่มีความงามเป็นพิเศษ หรืออาจเพิ่มการตกแต่งอื่นๆ ที่จะช่วยให้ม่านสวยงามมากขึ้น เช่น การติดพู่ การติดลูกไม้หรืออุปกรณ์ประดับอื่นๆ  เหมาะสำหรับมุมที่มีการเปิดใช้งานน้อย เช่นประตูที่เป็นช่อง  หรือหน้าต่างที่ต้องการโชว์เนื้อผ้า

loading
×