warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

 • รูปแบบม่านห่วงตาไก่เป็นการตัดเย็บผ้าด้วยการตอกผ้าให้เป็นรูแล้วนำห่วง
  30 mm.มาติดกับผ้าด้านบนรูปแบบดูแล้วจะเรียบง่ายไม่เป็นทางการนัก ส่วนใหญ่เน้นการโชว์ตาไก่ หัวรางโชว์และอุปกรณ์
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและทำเป็นม่าน 2 ชั้นได้ การตกแต่งทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับรางโชว์
  และหัวรางและอุปกรณ์ โชว์ สามารถเลือกผ้าได้หลากหลายตามความต้องการ การบังคับการเปิดปิดผ้าส่วนใหญ่ใช้มือผลักผ้า  ม่านห่วงตาไก่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแบบมีสไตล์จึงได้รับความนิยมมาโดยตลอด
 •  

  หมวดหมู่:

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ม่านห่วงตาไก่ Eyelet curtain

  • รูปแบบม่านห่วงตาไก่ เป็นการตัดเย็บผ้าด้วยการตอกผ้าให้เป็นรูแล้วนำห่วง30 mm.มาติดกับผ้าด้านบนรูปแบบดูแล้วจะเรียบง่ายไม่เป็นทางการนัก ส่วนใหญ่เน้นการโชว์ตาไก่ หัวรางโชว์และอุปกรณ์
   สามารถติดตั้งได้ง่ายและทำเป็นม่าน 2 ชั้นได้
   การตกแต่งทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับรางโชว์และหัวรางและอุปกรณ์ โชว์ สามารถเลือกผ้าได้หลากหลายตามความต้องการ การบังคับการเปิดปิดผ้าส่วนใหญ่ใช้มือผลักผ้า  ม่านห่วงตาไก่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแบบมีสไตล์จึงได้รับความนิยมมาโดยตลอด

  loading
  ×