warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

รูปแบบม่านพับเป็นการตัดเย็บที่ต้องร้อยเชือกเพื่อการบังคับปิดเปิดขึ้นลงในแนวดิ่ง
เป็นม่านที่ได้รับความนิยมมากเพราะความที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลักษณะเป็น
ชั้นพับซ้อนทับกันเมื่อดึงม่านเปิดขึ้นด้านบน การเลือกผ้าควรเลือกผ้าสีพื้นหรือผ้าลายแถบ
เหมาะกับห้องที่ต้องการตกแต่งแนวทันสมัย เน้นสีที่ดูเรียบ สบายตา สามารถตกแต่งได้
กับทุกห้องหรือโถงบันได ม่านพับจำเป็นที่ต้องใช้คู่กับราง ที่เรียกว่ารางม่านพับตัวราง
เป็นอลูมิเนียม อุปกรณ์ประกอบรางเป็นพลาสติก

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ม่านพับ Roman blinds

รูปแบบม่านพับเป็นการตัดเย็บที่ต้องร้อยเชือกเพื่อการบังคับปิดเปิดขึ้นลงในแนวดิ่งเป็นม่านที่ได้รับความนิยมมากเพราะความที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลักษณะเป็นชั้นพับซ้อนทับกันเมื่อดึงม่านเปิดขึ้นด้านบน
การเลือกผ้าควรเลือกผ้าสีพื้นหรือผ้าลายแถบเหมาะกับห้องที่ต้องการตกแต่งแนวทันสมัย เน้นสีที่ดูเรียบ สบายตา สามารถตกแต่งได้กับทุกห้องหรือโถงบันได หรือกับหน้าต่างช่องเล็กๆก็ดูสวยงาม ม่านพับจำเป็นที่ต้องใช้คู่กับราง ที่เรียกว่ารางม่านพับตัวรางเป็นอลูมิเนียม อุปกรณ์ประกอบรางเป็นพลาสติก

loading
×